O nás

Niečo o karate

KARATE KLUB KUMADE

Na začiatku bolo slovo a v našom prípade to bol nápad pánov M. Detka, J. Píryho a B. Davidoviča, založiť karate klub v Topoľčanoch a viesť ho podľa vlastných predstáv... VIAC Z HISTÓRIE ČÍTAJ TU
V súčasnosti sa klub venuje hlavne práci s deťmi, mládežou - vnašom klube sú karatisti rozdelení do viacerých skupín na základe veku a športovej výkonnosti (pandy a,b, prípravka, pretekári, seniori, dospelí začiatočníci)
Existuje niekoľko štýlov karate a jedným z nich je aj štýl Go-ju ryu, ktorý u nás trénujeme.

ZÁKLADNÉ POSTOJE

Postoje - DACHI:

-Musubi dachi | -heiko dachi | -sanchin dachi
-zenkutsu dachi | -shiko dachi

Údery - CUKI:

-Jodan/džodan cuki | -chudan/čudan cuki
-gedan cuki | -tate cuki | -ura cuki

Bloky, kryty - UKE:

-Jodan/džodan uke | -chudan/čudan uke
-Harai otoshi uke | -kake uke | -mawashi uke

Kopy - GERI:

-mae | -mawashi geri | -yoko geri
-ushiro geri | -kin geri | -hiza geri

Povedali o nás

Som šťastná, že môžem byť sučasťou komunity, kde sú si všetci rovní, bez ohľadu na vek, postavenie, pohlavie. Deti aj ja sme si tu našli nových kamarátov a priateľov. Moja dcéra sa po 7 rokoch vrátila ku karate a je veľmi rada, pretože môže pravidelne športovať v klube a pod vedením trénera. Môžeme chodiť spolu na tréningy, čo je úžasné.. Dcéra nemá záujem o alkohol a cigarety alebo drogy, pretože má iné aktivity a ciele. Syn má vďaka karate dobrý fyzický základ a pekne stavané telo. Sama vidím na sebe, ako sa zmenila aj moja postava, a to som začala s karate vo veku 38 rokov. Aj keď život častokrát prináša nepríjemné chvíle, karate ma vždy oslobodí od pesimizmu a dodáva mi energiu a chuť žiť. Karate mi dodáva sebavedomie a rešpekt okolia a to isté vidím u mojej dcéry.

Betka 1.dan

Karate som vždy vnímala ako šport, v ktorom presnosť, rýchlosť, technika, pohyb, disciplína a úcta k trénerovi majú svoje miesto.Ja osobne som sa vrátila po 18 rokoch a karate považujem za cestu (aj v preklade Karate do znamená cesta karate 😉). Každým tréningom sa snažíme zdokonaľovať a zlepšovať po pohybovej stránke, kde každý pohyb,technika má svoj hlbší význam, kt. možno využiť napríklad v kurzoch sebeobrany. Kurzy sebeobrany sú súčasťou tréningu.Karate je výnimočné aj v tom, že charakterové vlastnosti ako napr. rešpekt, úcta, pokora, ktoré sa v tejto dobe vytrácajú alebo sa už tzv. "nenosia", sú neodmysliteľnou súčasťou tohto športu. A v neposlednom rade treba spomenúť aj fakt, že spolu tvoríme nielen športový klub,ale Rodinu, ktorú KARATE baví

Renáta - 1.dan