História Kumade

KARATE KLUB KUMADE

Na začiatku bolo slovo a v našom prípade to bol nápad pánov M. Detka, J. Píryho a B. Davidoviča založiť karate klub v Topoľčanoch a viesť ho podľa vlastných predstáv.

V novembri 2003 bol klub zaregistrovaný na MV SR ako občianske združenie s vedením: predseda - M. Detko a dvaja podpredsedovia - J. Píry a B. Davidovič. Súčasne sa vybavovali ďalšie náležitosti na rozbeh tréningového procesu. Ako tréner začal v klube pôsobiť Tomáš Kleman, ktorý sa so svojimi zverencami začal zúčastňovať prvých súťaží.

Názov klubu Kumade sa skladá z dvoch japonských slov Kuma - medveď a De -laba, čiže voľný preklad „medvedia laba“, je to jedna z mnohých techník otvorenou rukou v karate. Logo, ktoré vytvoril pán Píry znázorňuje medvediu labu ako zviera symbol jednoty a harmónie v bojových umeniach a filozofiách východných kultúr Jin-Jang. Existuje niekoľko štýlov karate a zo štyroch oficiálnych štýlov uznaných svetovou federáciou WKF v našom klube trénujeme štýl Go-ju ryu.

Klub sa postupne začlenil do Slovenského zväzu karate - SZK ako aj do Západoslovenského zväzu karate-ZsZK.. Klub vstúpil aj do štýlovej asociácie Goju-kai Association. Po dvoch rokoch odstupujú konatelia a predsedom klubu sa stáva T.Kleman. Počet aj kvalita pretekárov naďalej stúpala a zo súťaží sa nosilo stále viac medailových umiestnení.Na 5.výročí otvorenia klubu sa slávnostne pokrstil aj maskot klubu panda menom KUMA.

Prvý tréning sa začal 15.1.2004 na ktorom sa zúčastnilo približne 15 študentov karate . Za už 18-ročnú históriu registruje klub cez 750 študentov karate. V klube sú členovia rozdelení do skupín na základe výkonnosti. V súčasnosti je v klube cca 120 karatistov.

Hlavnou náplňou však ostávajú turnaje , ktoré rok od roku narastali. Logickým vyústením súťažnej aktivity bola organizácia dvoch regionálnych majstrovstiev kraja mládeže 2008, 2009. Krajské turnaje boli generálkou pred republikovým šampionátom žiakov. V roku 2010 VV SZK odobril žiadosť Kumade na usporiadanie MSR žiakov v Topoľčanoch.

KUMADE organizuje Majstrovstvá SR detí a žiakov 2010. Výsledky: 4x zlato, 5x striebro, 4x bronz, 3. miesto medzi klubmi.

Medailová bilancia - celková: 1050-zlatých, 1239-strieborných, 1878- bronzových, spolu-4167.  

KARATE NIE JE LEN ŠPORT. JE TO ŽIVOTNÁ CESTA.